Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2009

ΜΑΝΤΙΚΕΣ ΡΟΥΝΕΣ ΑΜΕΘΥΣΤΟΥ

Oracle The runes.ΡΟΥΝΕΣ Ή ΡΟΥΝΟΙ

The runes are an ancient oracle, they are a means of communication with the knowledge of our subconscious minds - the Higher Self. Oi Runes είναι ένα αρχαίο μαντείο, είναι ένα μέσο επικοινωνίας με τις γνώσεις μας ,υποσυνείδητο -μυαλό - την Ανώτατη Αυτονόηση. Consulting the runes will put you in touch with your own inner guidance, the part of you that knows everything you need to know for your life now. Οι Runes –Ρούνες όταν θα ζητήσετε την γνώμη τους , θα σας φέρουν σε επαφή με τον δικό σας εσωτερικό προσανατολισμό, το τμήμα που θα σας γνωρίσει όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη ζωή σας τώρα


Δεν υπάρχουν σχόλια: