Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2009

ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΤΑΡΟ ΚΑΙ ΡΟΥΝΕΣ

Oracle The runes.ΡΟΥΝΕΣ Ή ΡΟΥΝΟΙ

The runes are an ancient oracle, they are a means of communication with the knowledge of our subconscious minds - the Higher Self. Oi Runes είναι ένα αρχαίο μαντείο, είναι ένα μέσο επικοινωνίας με τις γνώσεις μας ,υποσυνείδητο -μυαλό - την Ανώτατη Αυτονόηση. Consulting the runes will put you in touch with your own inner guidance, the part of you that knows everything you need to know for your life now. Οι Runes –Ρούνες όταν θα ζητήσετε την γνώμη τους , θα σας φέρουν σε επαφή με τον δικό σας εσωτερικό προσανατολισμό, το τμήμα που θα σας γνωρίσει όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη ζωή σας τώρα

ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΤΑΡΟ ΚΑΙ ΡΟΥΝΕΣ Tarot – Rune

Rune: Ρούνα:

Meaning: Σημασία:

Card: Κάρτα:

Algiz

Protection Προστασία

IX IX
The Hermit
Ο Ερημίτης

Ansuz

Signals Σήματα

I Εγώ
Magician Ο Mάγος

Berkana

Growth Ανάπτυξη

V V
The Hierophant Ο Ιεροφάντης

Dagaz

Breakthrough Αιφνίδια επαναστατική πρόοδος

XIII XIII
Death Θάνατος

Ehwaz

Movement Κίνηση

VII VII
The Chariot
Το Άρμα

Eihwaz

Defense Άμυνα

XI XI
Justice Η Δικαιοσύνη

Fehu

Possessions Αποκτήσεις

III III
The Empress Η αυτοκράτειρα

Gebo

Partnership Ερωτική σχέση

VI VI
The Lovers
Οι εραστές

Hagalaz

Disruption Διάσπαση

XVI XVI
The Tower
Ο Πύργος

Ingwaz

Fertility Γονιμότητα

X X
The Wheel Of Fortune
Ο Τροχός της Τύχης

Isa

Standstill Στασιμότητα

XVIII XVIII
The Moon Η Σελήνη

Jera

Harvest Συγκομιδή

IX IX
The Herm
it Ο Ερημίτης

Kenaz

Opening Έναρξη

XX XX
Judgement Απόφαση

Laguz

Flow Ροή

XVII XVII
The Star
Το Αστέρι

Mannaz

The Self Εαυτός

O O
The Fool
Ο ανόητος

Nauthiz

Constraint Σύγχυση

XV XV
The Devil Ο διάβολος

Othila

Seperation Διαχωρισμός

II II
The High Priestess
Ύπατος ιέρεια

Perth

Initiation Κίνηση

XII XII
The Hanged Man
Ο κρεμμασμένος

Raido

Journey Ταξίδι

XIV XIV
Temperance Η εγκράτεια

Sowelu

Wholeness Πληρότητα

XIX XIX
The Sun
Ο Ήλιος

Thurisaz

Gateway Άνοιγμα πύλης

XI XI
Justice Η Δικαιοσύνη

Tiewaz

Warrior Μαχητής

IV IV
The Emperor Ο αυτοκράτορας

Uruz

Strength Ισχύς

VIII VIII
Strength Δύναμη

Wunjo

Joy Χαρά

XXI XXI
The World Ο Κόσμος

Wyrd

Fortune Πεπρωμένο

ΜΑΝΤΙΚΕΣ ΡΟΥΝΕΣ ΑΜΕΘΥΣΤΟΥ

Oracle The runes.ΡΟΥΝΕΣ Ή ΡΟΥΝΟΙ

The runes are an ancient oracle, they are a means of communication with the knowledge of our subconscious minds - the Higher Self. Oi Runes είναι ένα αρχαίο μαντείο, είναι ένα μέσο επικοινωνίας με τις γνώσεις μας ,υποσυνείδητο -μυαλό - την Ανώτατη Αυτονόηση. Consulting the runes will put you in touch with your own inner guidance, the part of you that knows everything you need to know for your life now. Οι Runes –Ρούνες όταν θα ζητήσετε την γνώμη τους , θα σας φέρουν σε επαφή με τον δικό σας εσωτερικό προσανατολισμό, το τμήμα που θα σας γνωρίσει όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη ζωή σας τώρα